vaxiplant_logo

Rośliny mają własne mechanizmy obronne, również przed porażającymi je patogenami (grzyby, bakterie, wirusy, mikoplazmy, wiroidy). Są one uruchamiane w momencie infekcji, niestety często jest już za późno na efektywną obronę co skutkuje stratami w plonie.

Vaxiplant SL to innowacyjne podejście do ochrony roślin przed chorobami. Po zastosowaniu preparatu roślina skutecznie broni się sama przed atakiem patogenów. Warunkiem jest zastosowanie środka przed infekcją czyli zapobiegawczo.

Laminaryna, substancja aktywna Vaxiplantu, uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie, podobnie jak dzieje się to po zastosowaniu szczepionki u ludzi lub zwierząt. Oczywiście ludzie i zwierzęta mają daleko bardziej rozwinięty układ odpornościowy i użyte porównanie ma na celu tylko przybliżenie samej istoty działania preparatu. Takie działanie Vaxiplantu wynika z podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej preparatu – laminaryny do substancji powstających w trakcie kontaktu roślina – patogen. W efekcie w roślinie następuje synteza szeregu substancji o charakterze obronnym np. fitoaleksyn, białek PR (białka związane z patogenezą – naturalnie syntetyzowanych w roślinie w odpowiedzi na atak patogena). Następuje też wzmocnienie „pierwszej linii obrony” czyli ścian komórkowych poprzez ich lignifikację.

Odporność ta nie ma charakteru trwałego, z reguły stan ten utrzymuje się przez 10-14 dni dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów lub stosowanie w programie ochrony przemiennie z fungicydami. Co ciekawe odporność ta ma charakter ogólny tzn. jest skierowana przeciwko różnym patogenom, tym niemniej w przypadku niektórych chorób, które rozwijają się bardzo szybko jak również w przypadku wysokiego nasilenia choroby, Vaxiplant powinien być włączony do programu ochrony fungicydowej.

Vaxiplant można stosować w ochronie truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą i czerwoną plamistością liści truskawki. Zastosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne.

Skład

laminaryna – 5%

zalecenia stosowania

TRUSKAWKA:

Choroba Dawka Termin zabiegu
szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki 1,0 l/ha Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

 

W innych krajach substancja aktywna preparatu Vaxiplant SL jest stosowana również w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową, jabłoni przed parchem, mączniakiem prawdziwym i niektórymi chorobami przechowalniczymi, winorośli (mączniak prawdziwy) i innych gatunków sadowniczych. W doświadczeniach przeprowadzonych w uprawie truskawki wykazano również, że zastosowanie laminaryny w istotny sposób wpływa na ograniczenie strat powodowanych przez skórzastą zgniliznę owoców truskawki.

Aktualnie prowadzone są też doświadczenia w uprawie borówki i maliny. Wstępne wyniki wskazują, że laminaryna ogranicza porażenie owoców przez szarą pleśń i antraknozę (borówka), a także zamieranie pędów (maliny).

Unikalny mechanizm działania preparatu Vaxiplant SL sprawia, że stanowi on wartościowe uzupełnienie tradycyjnego programu ochrony fungicydowej w uprawie truskawki. Szczególnie zalecamy następujące strategie włączenia Vaxiplantu do programu ochrony truskawki:

Strategia komplementarności

Strategia komplementarności Vaxiplant stanowi uzupełnienie standardowego programu ochrony i zwiększa jego skuteczność.

Fungicydy standardowe są stosowane tylko w trakcie kwitnienia i zawiązywania owoców, zabiegi Vaxiplantem zaś w okresie wzrostu i dojrzewania owoców oraz w trakcie zbiorów.

Cel – zwiększenie skuteczności tradycyjnego programu bez zwiększenia ryzyka wykrycia pozostałości substancji ŚOR.

Wyniki badań

Strategia substytucji

Strategia substytucji Vaxiplant zastępuje niektóre zabiegi fungicydowe co pozwala ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych fungicydów
w owocach.

Fungicydy standardowe są stosowane tylko w trakcie kwitnienia i zawiązywania owoców. Zastąpienie fungicydów przez zabieg Vaxiplantem w okresie poprzedzającym zbiór. Kontynuowanie stosowania Vaxiplantu w trakcie zbiorów.

CEL – uzyskanie porównywalnego poziomu ochrony przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu pozostałości substancji aktywnych ŚOR i ryzyka wystąpienia odporności sprawcy szarej pleśni na powszechnie stosowane fungicydy.

Wyniki badań

POMIDOR:

Choroba Dawka Termin zabiegu
bakteryjna cętkowatość 1,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonać przed infekcją, w warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni.

 

W innych krajach substancja aktywna preparatu Vaxiplant SL jest stosowana również w ochronie warzyw dyniowatych (mączniak prawdziwy), liściowych (mącznika rzekomy), a także pomidorów w gruncie i pod osłonami (szara pleśń, mączniak prawdziwy). W doświadczeniach przeprowadzonych w uprawie pomidora polowego wykazano również skuteczność laminaryny w ochronie roślin przed alternariozą, antraknozą i septoriozą.

vaxiplant_pom

Strategia substytucji

Strategia substytucji – zastąpienie niektórych zabiegów wykonywanych preparatami miedziowymi Vaxiplantem.

strategia_substytucji

Ograniczenie pozostałości ŚOR

Wpływ Vaxiplantu SL na ograniczenie poziomu pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin w owocach i ryzyka powstania odporności.

wykres

Dzięki zastąpieniu dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant możliwe było istotne ograniczenie pozostałości obu substancji w owocach. Odnotowano również niższą zawartość boskalidu.

Dzięki zastąpieniu dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant możliwe było utrzymanie udziału szczepów odpornych B. cinerea na poziomie zbliżonym do części plantacji nietraktowanej fungicydami.

Zastąpienie dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant pozwala uzyskać plon porównywalny do kombinacji której zastosowano dwukrotnie więcej zabiegów fungicydami.

Zastąpienie Vaxiplantem kilku zabiegów fungicydowych w okresie poprzedzającym zbiór owoców pozwala znacznie ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych ŚOR i występowanie szczepów odpornych patogena Botrytis cinerea bez spadku plonu.

Etykieta rejestracyjna
Broszura jagodowa
Broszura warzywnicza